Jake Kyso James: Bratstvo elementov: 18.kapitola


Korekcia:
Ilustrácia:

Výbojom v miestnosti sa spustil veľký rozruch a panika. Korele sa podarilo dvere tak zabuchnúť, že vylomila zámku a nedali sa nijako otvoriť. Obe teraz utekali a ako bežali, prúdom vetra sfukovali fakle.
„Čo to malo znamenať?“ spýtala sa Korela a lapala dych.
„Čo ako?“ spýtala sa nechápavo Valera.
„Nehraj na mňa hlúpu. Dobre vieš, čo mám na mysli!“ zrevala Kolera a nasmerovala ruku za seba.
„Jáj to. Iba malý výboj. Nič viac.“
„Neuvedomuješ si, že Paul nám môže vo veľa veciach pomôcť?“
„Nie! Iba by sem privolal bratov a to nepotrebujeme,“ ozvala sa Valera.
„Tak potom je presne ako my. Nedokáže poriadne ovládať schopnosti,“ povedala Korela a Valera prikývla. V behu sa stále otáčala za seba, či ich Paul nedobieha. Dobehli až na samotný koniec chodby. Bolo vidieť von z kláštora. Bola už noc, no Valera náhle zastala, utiahla sa a schytila so sebou aj Korelu. Pred kláštorom sa zjavili štyri osoby. Korela na ne vyplašene hľadela. Obzerali si kláštor zvonka. Jeden sa odhodlal a vošiel dnu. Korela s Valerou sa ani nepohli. Snažili sa už len upokojiť dych a tep srdca. Postava sa trochu kmásala, ale to kvôli barle, ktorú mala podopretú pazuchu.
„Nicol musela mať pravdu. Tie mníšky čo videla, boli zrejme posledné čo sa ponáhľali na Paulov obrad, takže je tu čisto,“ povedal a ostatné postavy vošli do kláštora.
„To dievča čo sme videli sa teda volá Nicol?“ spýtala sa Korela o niečo hlučnejšie akoby mala. Osoba pred nimi sa ihneď ku nim otočila. Valera zatiaľ Korele zavrela ústa dlaňou.
„Kto je tam?“ spýtala sa postava. Valera si zľahka prečesala vlasy.
„To by som sa skôr mala spýtať ja. Ktože nás to prišiel navštíviť v túto neskorú nočnú hodinu?“ spýtala sa Valera úplne pokojne. Osoba pred nimi, dokonca aj osoby pri dverách trochu zneisteli. Zrejme zdvorilejší bol ten, čo vkročil ako prvý.
„Prepáčte, moja chyba! Volám sa Anthony. Som synom kráľa Gepharta a kráľovnej Annemarie. Dorazil som spolu s bratmi Damienom, Jamesom a Cameronom, aby sme si odtiaľto odviedli nášho najmladšieho a neposlušného brata Paula. Bolo by to možné?“ spýtal sa Anthony. Valera sa skoro rozosmiala na tom, aký bol milý a zdvorilý. Korela mala stále Valerinu ruku na ústach.
„Veľmi ma teší Anthony. Moje meno je Valera a som tu spolu s priateľkou Korelou. Čo sa týka toho obradu, dejú sa tam podivné veci. Je tam strašný hluk a panika. Ktovie či naše sestry ešte žijú,“ povedala Valera tak smutne, až sa skoro rozplakala.
„To nie!“ povedal Anthony, no aj v jeho hlase bol cítiť smútok.
„Paul útočí na mníšky počas svojho vlastného obradu?“ spýtal sa ďalší ako náhle sa dostal k Anthonymu. Valera sa objavila s Korelou a prikývla.
„Prisahali sme si niečo, no podľa mňa to tento Paulov čin zrušil,“ ozval sa tretí. Anthony spolu s ostatnými prikývli.

Yarik s Benom a Lybett zastali pri múzeu kráľa Gepharta. Dvere boli mierne pootvorené.
„Zvláštne, múzeum by malo večer byť predsa zatvorené,“ ozval sa Ben. Yarik neodpovedal, no i tak vykročil ako prvý. Ben si len povzdychol a spolu s Lybett ho nasledovali. Opatrne prešli dvermi tak, aby nezavŕzgali a načúvali. Započúvali sa do krokov po kamennej chodbe, šuchotu starého pergamenu, či mierneho zakašľania. „Niekto si prezerá staré pergameny v noci?“ spýtal sa Ben šeptom. Yarik len prikývol. Rozhliadol sa navôkol. Fakle boli zhasnuté. Letmým pohybom hlavy dal Benovi znamenie aby ich zapálil. Ten sa chvíľu sústredil, no potom zapálil všetky fakle navôkol. Ihneď bolo počuť vystrašené povzdychy.
„Cameron, si to ty?“ spýtala sa jedna s osôb.
„Bohužiaľ. Cameron má dosť práce s Paulom,“ odvetil Yarik pokojne. Nastalo masívne ticho.
„Kto je tam?“ spýtal sa Ben, keď mu ticho už prekážalo. Odpovede sa nedostal, len nastal prudký pohyb. Tri ženy pred nimi sa rozbehli smerom k oknám. Yarik si všimol, že pod pazuchou mala niekoľko zvitkov pergamenu. Automaticky sa za nimi rozbehol. Ben s Lybett tam stáli ako omámený. Iba sledovali ako Yarik prenasleduje tri ženy. Jedna sa hodina do okna a rozbila sklo. Ďalšie dve skočili za ňou a pomohli jej vstať a utekali ďalej. Yarik pri okne zastal.
„Kto to bol?“ spýtal sa Ben.
„Mám taký pocit, že Chelsea, Katherine a Scarlett, no nie som si úplne istý.“
„Čo tu chceli?“ spýtal sa opäť Ben.
„Nepýtaj sa tak hlúpo keď poznáš odpoveď,“ nahnevane odvetil Yarik. Ben s Lybett podišli k oknu.

Náraz na sklo bol nepríjemný a dosť bolestivý. Scarlett musela prijať pomoc od Chelsea aj Katherine, aby bola schopná vstať aj zo zvitkami pod pazuchou. Našťastie pre ňu mala oblečenú teplú bundu, takže sa pri rozbití skla nemohla porezať do krvi. V behu si ešte všimla okno. Stál v ňom chlapec v staršom veku a hľadel za nimi. Rozhodne to nebol Cameron, kto vtedy zapálil fakle, no určite nebol sám, pretože počuli aj druhý hlas. Nebolo mu poriadne vidno do očí, pretože ich zakrýval tieň tváre. No obrátila sa dopredu a utekala spolu s Chelsea a Katherine. Občas sa ešte obracala, či ich neprenasleduje, no nik za nimi nebol. Preto spomalila, lebo už pomaly nevládala a potrebovala si odpočinúť. Chelsea s Katherine taktiež zastali.
„Kto to bol?“ spýtala sa vystrašená Chelsea.
„Skôr kto bol s ním?“ reagovala otázkou Katherine.
„Čo viem určite, tak to nebol nik s bratov, dokonca ani Paul,“ povedala Scarlett a prezerala si pergameny. „Dočerta! Je tu slabé svetlo na čítanie. Pôjdeme ku mne domov. Je to kúsok,“ navrhla Scarlett a Chelsea s Katherine prikývli.
„Myslíš, že to bol niekto z dvojice Yarik Ben?“ spýtala sa Katherine.
„Je to možné,“ odvetila Scarlett a pri kráčaní sa stále obzerala za seba, či ich dotyčný neprenasleduje.

V miestnosti, ktorú Paul opustil sa pomaly ustávala do pokoja. Mníšky nabrali nový dych a výpad ich hádam už prešiel. Korela s Valerou museli behom pozhasínať všetky fakle a nemieni ich zase zapaľovať. Okrem toho videl dobre aj v šere, takže sa pobral zrýchleným krokom za nimi. Nepočul žiaden pohyb ani zrýchlený tep, čo ho trochu znepokojovalo. Asi sa už dostali von z chodby, takže pridal a rozbehol sa. Dokonale sa mu oči prispôsobili šeru, takže miesto toho aby odbočil do svojej izby, vytočil to smerom k chodbe smerujúcej von z kláštora. Nemohli byť predsa také rýchle. Vyrážal hneď za nimi a predsa sa zdá, akoby mali niekoľko hodinový náskok. Poriadne sa rozbehol. Prostredie navôkol začalo vlhnúť. Pošmykol sa na mláke a spadol. Voda? Pomyslel si sám pre seba, no na viac sa nezmohol. Mláka sa mu rýchlo zavlnila po celom tele ako chápadlo chobotnice a zviazala ho ako rukojemníka. Skoro stratil kontrolu nad sebou. Musel sa veľmi snažiť, aby nepodľahol panike. Zavrel oči a sústredil sa. Voda ho vťahovala k východu. Snažil sa nemyslieť odkiaľ sa vzala voda v kláštore, no ako tak premýšľal, rýchlo si to domyslel. Bratia sú už tu a voda symbolizuje Jamesa. Samozrejme je to teraz veľká zastávka. Ak bude bojovať s bratmi, Korela s Valerou mu ujdú dosť ďaleko nato, aby ich dobehol ešte dnes, či prípadne v najbližších dňoch. No tiež myslel nato, či je tu James sám, alebo prišli aj ostatný. Odpovede samozrejme dostane ak sa vyslobodí a bude im čeliť tvárou tvár. Prudko roztvoril oči. Prevažovala mu v nich červena farba, takže dominantný živel bol oheň. Vodné putá povolili, ba priam sa odparili a sledovali vodné chápadlo až k jeho zdroju.
„Au!“ ozvalo sa masívny pokrik. Iba kúsok odtiaľto. Sú za rohom pri východe. Pritiahol so ruky k telu, skrčil kolená, sklopil dlane k sebe a prsty ohol tak, akoby v nich zvieral loptičky. Potom sa prudko postavil a v rukách sa mu pohrávali malé tornáda. Obrovským oblúkom si ruky pritiahol k telu a masívne fúkol do tornád. Obe tornáda sa spojili do jedného masívneho, ktoré sa vynorilo s chodby a všetkých čo stáli pred chodbou odhodilo do strán. Potom sa stratilo. Vtedy Paul vybehol dopredu, no nevšimol si pod sebou drevenú tyč, potkol sa a spadol. Samozrejme, že spadol do chodby kde sa bratia pozviechali zo zeme po náraze jeho veterného útoku. Všetci piati vstali naraz. Paul sa ocitol v strede. Vystrašene sa rozhliadol do strán.
„Niekam sa ponáhľaš?“ spýtal sa Damien a z ruky povedľa tela mu vytŕčali konáre. Strach z Paulových očí sa vytratil. Damien bol úplne pokojný. Paul pozrel smerom ku každému z bratov. Všetci do jedného mali prichystanú schopnosť. Paul sa usmial.
„Bratia. Tak ste konečne dorazili!“ zvolal a vystrel pred seba ruky, akože chce každého jednotlivo objať. Najbližšie pri ňom bol James, ktorý o krok cúvol.
„Čo sa stalo v obradnej miestnosti?“ spýtal sa rázne Anthony.
„Neviem. Mal som svoj narodeninový obrad a predvádzal som svoje schopnosti, keď zrazu nastal výboj. Spustila sa panika a väčšina sestier pozrela na mňa, no ja som v tom bol nevinne. Neviem vytvoriť výboj podvedome, dokonca ani počas sústredenia,“ odvetil Paul úplne pokojne. Bratia svoje schopnosti nepoľavili a stále ich mali pripravené použiť proti Paulovi.
„To ti máme teraz uveriť, že si nevinný?“ spýtal sa Cameron.
„Inú možnosť nemáš braček. Nebol si pritom, no keď pôjdete smerom k obradnej miestnosti, mníšky, ktoré postretávate vám povedia pravdu. Dokonca aj Danna,“ odvetil Paul a pozrel na Anthonyho.
„Len ona nám to potvrdí?“ pohŕdavo sa spýtal James. Paul sa usmial.
„Samozrejme, že to dosvedčí aj kráľovná Annemarie,“ povedal s úsmevom. Vtom momente bratia stuhli. Vystrašene pozreli na Paula. Tomu úsmev z tváre nezmizol.
„Naša mama je predsa mŕtva,“ zvolal Damien a zaútočil na Paula. Jeho konáre vrazili Paulovi do hrude a sotili ho na dlážku. S bolesťami sa pomaly pozviechal. Anthony, James a Cameron teraz vystrašene hľadeli na Damiena. Dýchal prudko a zrýchlene. Ruku mal stále vystretú z roztiahnutými prstami nasmerovanými na Paula. Znovu sa mu tvorili konáre pripravené zaútočiť. Paul sa pomaly pozviechal zo zeme jednou rukou, pretože druhá mi robila oporu brucha po útoku. Nepostavil sa. Ostal kľačať. Pozrel hore na Damiena. Ten samozrejme v útočnej polohe čakal, čo Paul urobí.
„Zdá sa, že opäť miesto diplomatického riešenia volíte silu. Musíte byť dobrí bratia s Jamesom,“ povedal a rozosmial sa. V tomto momente to už ani James nevydržal a použil svoju silu vody k útoku na Paula. Ten sa behom sekundy postavil a okamžite si chystal obranu v podobe vetra. Vodné chápadlo narazilo na odpor vzduchu práve vo chvíli, keď Paul fúkol pred seba. Po náraze všetkých piatich ofŕkalo niekoľko kvapiek vody. Najviac to pociťoval Cameron, ktorý vodu neznášal a keďže ovládal oheň, bola mu aj nepríjemná a zložil sa k zemi. Paul jeho gesto ignoroval a kútikom oka pozeral na Anthonyho, lebo on ešte ako jediný nezaútočil. Ale jeho sivomodré oči hľadali v Paulových očiach len odpovede na otázky, ktoré im okrajovo položil. „Je vám jasné, že keď ste teraz mokrí, čo asi môžem použiť ako mocnú zbraň proti vám. Takže bol by som rád, keby ste mi isté veci objasnili bez boja,“ povedal Paul a ruky mal pripravené použiť.
„Dobre teda. Objasni nás so svojimi otázkami,“ vyzval ho Anthony. Damien s Jamesom sa upokojili a sadli si, aby ukázali, že už nebudú bojovať. Pozviechal sa aj Cameron.
„Prečo toto všetko?“ spustil Paul otázku a ani nezložil ruky k telu. Bratom stále neveril.
„To myslíš vážne? Zavoláš nás sem, aby si sa spýtal túto otázku? Musíš byť šialený,“ ozval sa James a dusene sa zasmial. Paul jeho reakciu ignoroval a zdá sa, že tak urobili aj ostatný.
„Prečo ma lovíte ako štvanú zver?“ spýtal sa Paul jasnejšie, akoby jeho predošlá otázka nedávala žiaden zmysel. James s Cameronom sklopili zrak. Damien pozrel na Anthonyho.
„Dobre teda,“ začal Anthony, „poviem ti teda náš príbeh. Pred pätnástimi rokmi, kedy si sa údajne narodil, nik z nás nevedel poriadne, že naša matka je opäť tehotná a čaká teba. Poniektorí z nás už mali celkom po krk svoje schopnosti. Nik z nás ich poriadne nevedel ovládať. Jedine James sa o to pokúšal, lenže voda bola silnejšia než on a keď sa snažil skrotiť vodné chápadlá, nevšimol si malú loďku vyplávať na šíre more. Je ti hádam jasné, že v tej lodi bol náš otec, kráľ Gephart. Nik z nás nepoznal dôvod prečo opustil hrad, dokonca ani Damien, ktorý v tom čase bol spolu s otcom v hrade. Otcova smrť nás všetkých zabolela ako vrazený nôž do srdca. James sa ešte pokúšal otca zachrániť, ale nešlo to. Voda sa v poslednom momente obrátila proti nemu…“

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s