Pridávanie diel


  1. Poslaním diela súhlasíte s podmienkami a pravidlami tohto projektu.
  2. Musíte byť autorom diela.
  3. Pridávanie diela závisí od vedenia AP, pretože každý máme svoje povinnosti a aj vedenie AP je niekedy mimo. Ale Vaše dielo sa na stránke určite objaví + Vaše dielo spadá aj pod korektúrou.
  4. Vaše dielo (obrázky, grafiky, maľby, kresby), časť diela (príbehu) bude zverejnený aj na stránke FB či Instagram, príp. iné.
  5. Pokiaľ sa dvaja umelci dohodnú (grafik+spisovateľ, spisovateľ+spisovateľ, spisovateľ+grafik+korektor) je povinné nahlásiť všetky zúčastnené osoby, aby sme ich vedenie AP mohlo prideliť k dielu.

 

KOREKCIA

Pri Vás to máme o niečo ťažšie, keďže nebudete tvorcami, ale budete opravovať články. V každom článku nájdete svoje meno 🙂