Obsah mailu + Podmienky


Každému umelcovi na našej stránke je prideľovaná kategória s jeho menom, v ktorej môžu čitatelia nájsť stručný popis autora. Preto by bolo dobré, ak by Ste k Vášmu mailu pripísali aj zopár slov o sebe, prípadne kontakt či Vašu adresu na blog/stránku, aby si čitatelia mohli prečítať aj zvyšok z Vašej tvorby (samozrejme, nie je to povinné).

Váš email však musí obsahovať okrem samotného diela aj popis (prípadne upútavku) príspevku, ďalej názov príspevku, meno autora (meno, pod ktorým budete vystupovať na našej stránke a bude Vám podľa neho pridelená Vaša osobná kategória).

Pre zvýšenie atraktivity Vášho príspevku je k nemu možné zaslať ilustráciu či obrázok. Tu je dôležité, aby bol obrázok/ilustrácia z Vašej tvorby. Ak nie je, je potrebné uviesť jeho autora, prípadne zdroj, odkiaľ Ste obrázok/ilustráciu čerpali.

Takisto máte možnosť napísať k príspevku miesto, kde všade bol príspevok zverejnený (časopis, Váš blog/stránka, zborník, stránky iných klubov a pod.).

Pre náročnejších máme ponuku zverejnenia časti príspevku s odkazom na jeho pokračovanie (či už je to časopis alebo odkaz na blog/stránku)! Sami si môžete určiť, koľko z Vášho príspevku zverejníte na našej stránke. Či už to bude v tom najnapínavejšom bode alebo v momente, kedy nastane zlomový okamih. Vaše pokyny stačí dopísať do mailu. Je to jedinečná možnosť ako spropagovať a zvýšiť návštevnosť Vášho blogu/stránky.

PODMIENKY

Pri odoslaní príspevku na stránku autor súhlasí s týmito podmienkami:

  • Zasielateľ odoslaním mailu vyhlasuje, že je autorom príspevku alebo uvedie všetkých autorov, ktorí sa na príspevku podieľali (vrátane obrazovej prílohy).
  • Zaslaný príspevok bude zverejnený na stránke Amatérskych príbehov.
  • Príspevok prejde kontrolou vedením projektu Amatérskych príbehov a v prípade nevhodnosti, nebude zverejnený. V prípade nevhodnosti, bude autorovi zaslané odôvodnenie.